โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 88, 188 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 88, 188 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 88, 188 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 88, 188 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 88, 188 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 188 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 88 คือ
124811224488

ตัวประกอบของ 188 คือ
1244794188

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 88, 188 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 88, 188 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 88, 188 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 88, 188 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 188 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)88
188
2
)44
94
2247
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 88, 188 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 88, 188 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 188 ด้วยจำนวนน้อย 88
        2
88
)188
176
12
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 88
     7
12
)88
84
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 12
     3
4
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 88, 188 = 4