โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 77, 238 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 77, 238 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 77, 238 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 77, 238 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 77, 238 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 77, 238 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 77 คือ
171177

ตัวประกอบของ 238 คือ
127141734119238

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 77, 238 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 77, 238 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 77, 238 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 77, 238 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 77, 238 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)77
238
1134
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 77, 238 คือ = 7

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 77, 238 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 238 ด้วยจำนวนน้อย 77
        3
77
)238
231
7
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 77
    11
7
)77
77
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 77, 238 = 7