โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 75, 222 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 222 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 75, 222 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 222 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 75, 222 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 222 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 222 คือ
12363774111222

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 75, 222 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 222 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 75, 222 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 222 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 222 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)75
222
2574
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 222 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 222 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 222 ด้วยจำนวนน้อย 75
        2
75
)222
150
72
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 72 ไปหาร 75
     1
72
)75
72
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 72
    24
3
)72
72
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 222 = 3