โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 75, 102 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 102 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 75, 102 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 102 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 75, 102 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 102 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 102 คือ
1236173451102

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 75, 102 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 102 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 75, 102 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 102 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 102 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)75
102
2534
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 102 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 102 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 102 ด้วยจำนวนน้อย 75
        1
75
)102
75
27
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 27 ไปหาร 75
     2
27
)75
54
21
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 27
     1
21
)27
21
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 21
     3
6
)21
18
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 6
    2
3
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 102 = 3