โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 54, 128 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 128 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 54, 128 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 54, 128 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 54, 128 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 128 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 54 คือ
12369182754

ตัวประกอบของ 128 คือ
1248163264128

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 54, 128 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 128 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 54, 128 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
54 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x3x3  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
128 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x2x2x2x2x2  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 54, 128 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 128 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 128 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)54
128
2764
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 128 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 54, 128 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 128 ด้วยจำนวนน้อย 54
        2
54
)128
108
20
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 54
     2
20
)54
40
14
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 14 ไปหาร 20
     1
14
)20
14
6
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 14
     2
6
)14
12
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 6
    3
2
)6
6
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 54, 128 = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ