โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 40, 165 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 40, 165 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 40, 165 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 40, 165 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 40, 165 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 165 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 40 คือ
12458102040

ตัวประกอบของ 165 คือ
13511153355165

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 40, 165 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 40, 165 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 40, 165 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 40, 165 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 165 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)40
165
833
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 40, 165 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 40, 165 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 165 ด้วยจำนวนน้อย 40
        4
40
)165
160
5
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 40
     8
5
)40
40
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 40, 165 = 5