โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 312, 975 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 312, 975 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 312, 975 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 312, 975 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 312, 975 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 312, 975 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 312 คือ
12346812132426395278104156312

ตัวประกอบของ 975 คือ
135131525396575195325975

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 312, 975 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 312, 975 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 312, 975 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 312, 975 = 3 x 13 = 39

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 312, 975 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)312
975
13
)104
325
825
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 312, 975 คือ = 3 x 13 = 39

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 312, 975 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 975 ด้วยจำนวนน้อย 312
        3
312
)975
936
39
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 39 ไปหาร 312
      8
39
)312
312
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 39
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 312, 975 = 39
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ