โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 20, 110 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 110 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 20, 110 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 20, 110 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 20, 110 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 110 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 20 คือ
12451020

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 20, 110 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 110 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 20, 110 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
20 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 20, 110 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 110 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 110 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)20
110
5
)10
55
211
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 110 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 20, 110 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 110 ด้วยจำนวนน้อย 20
        5
20
)110
100
10
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 20
     2
10
)20
20
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ตอบ ห.ร.ม.ของ 20, 110 = 10