โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 120, 320 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 320 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 120, 320 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 120, 320 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 120, 320 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 320 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 120 คือ
12345681012152024304060120

ตัวประกอบของ 320 คือ
1245810162032406480160320

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 120, 320 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 120, 320 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 120, 320 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 120, 320 = 2 x 2 x 2 x 5 = 40

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 320 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)120
320
2
)60
160
2
)30
80
5
)15
40
38
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 120, 320 คือ = 2 x 2 x 2 x 5 = 40

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 120, 320 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 320 ด้วยจำนวนน้อย 120
        2
120
)320
240
80
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 80 ไปหาร 120
      1
80
)120
80
40
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 40 ไปหาร 80
     2
40
)80
80
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 40
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 120, 320 = 40
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ