โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 12, 30 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 30 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 12, 30 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 12, 30 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 12, 30 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 30 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 12 คือ
1234612

ตัวประกอบของ 30 คือ
12356101530

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 12, 30 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 12, 30 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 12, 30 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 12, 30 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 30 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)12
30
3
)6
15
25
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 12, 30 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 12, 30 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 30 ด้วยจำนวนน้อย 12
       2
12
)30
24
6
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 12
     2
6
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 12, 30 = 6