โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 186 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 186 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 186 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 186 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 186 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 186 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 186 คือ
1236316293186

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 186 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 186 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 108, 186 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 186 = 2 x 3 = 6

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 186 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)108
186
3
)54
93
1831
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 186 คือ = 2 x 3 = 6

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 186 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 186 ด้วยจำนวนน้อย 108
        1
108
)186
108
78
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 78 ไปหาร 108
      1
78
)108
78
30
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 78
     2
30
)78
60
18
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 30
     1
18
)30
18
12
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 18
     1
12
)18
12
6
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 12
     2
6
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 6
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 186 = 6