โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 108, 123 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 123 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 108, 123 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 108, 123 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 108, 123 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 123 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 108 คือ
1234691218273654108

ตัวประกอบของ 123 คือ
1341123

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 108, 123 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 108, 123 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 108, 123 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 123 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 123 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)108
123
3641
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 123 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 108, 123 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 123 ด้วยจำนวนน้อย 108
        1
108
)123
108
15
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 15 ไปหาร 108
      7
15
)108
105
3
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 15
     5
3
)15
15
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 108, 123 = 3