โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 200 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 200 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 200 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 200 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 200 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 200 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 200 คือ
124581020254050100200

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 105, 200 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 200 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 105, 200 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 200 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 200 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)105
200
2140
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 200 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 200 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 200 ด้วยจำนวนน้อย 105
        1
105
)200
105
95
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 95 ไปหาร 105
      1
95
)105
95
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 95
     9
10
)95
90
5
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 200 = 5