โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 104, 143 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 143 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 104, 143 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 104, 143 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 104, 143 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 143 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 104 คือ
1248132652104

ตัวประกอบของ 143 คือ
11113143

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 104, 143 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 104, 143 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 104, 143 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104, 143 = 13

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 143 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

13
)104
143
811
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104, 143 คือ = 13

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 104, 143 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 143 ด้วยจำนวนน้อย 104
        1
104
)143
104
39
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 39 ไปหาร 104
      2
39
)104
78
26
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 26 ไปหาร 39
     1
26
)39
26
13
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 13 ไปหาร 26
     2
13
)26
26
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 13
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 104, 143 = 13