โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 102, 232 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 102, 232 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 102, 232 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 102, 232 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 102, 232 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 232 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 102 คือ
1236173451102

ตัวประกอบของ 232 คือ
12482958116232

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 102, 232 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 102, 232 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 102, 232 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 102, 232 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 232 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)102
232
51116
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 102, 232 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 102, 232 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 232 ด้วยจำนวนน้อย 102
        2
102
)232
204
28
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 28 ไปหาร 102
      3
28
)102
84
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 28
     1
18
)28
18
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 18
     1
10
)18
10
8
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 10
     1
8
)10
8
2
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 102, 232 = 2