โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 280 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 280 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 280 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 280 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 280 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 280 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 280 คือ
1245781014202835405670140280

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 280 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 280 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 100, 280 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 280 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 280 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
280
2
)50
140
5
)25
70
514
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 280 คือ = 2 x 2 x 5 = 20

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 280 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 280 ด้วยจำนวนน้อย 100
        2
100
)280
200
80
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 80 ไปหาร 100
      1
80
)100
80
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 80
     4
20
)80
80
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 20
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 280 = 20
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ