โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 255 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 255 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 255 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 255 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 255 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 255 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 255 คือ
13515175185255

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 255 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 255 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 100, 255 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 255 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 255 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)100
255
2051
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 255 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 255 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 255 ด้วยจำนวนน้อย 100
        2
100
)255
200
55
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 55 ไปหาร 100
      1
55
)100
55
45
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 55
     1
45
)55
45
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 45
     4
10
)45
40
5
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 255 = 5