โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 140 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 140 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 140 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 140 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 140 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 140 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 140 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 140 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 100, 140 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 140 = 2 x 2 x 5 = 20

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 140 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
140
2
)50
70
5
)25
35
57
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 140 คือ = 2 x 2 x 5 = 20

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 140 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 140 ด้วยจำนวนน้อย 100
        1
100
)140
100
40
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 40 ไปหาร 100
      2
40
)100
80
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 40
     2
20
)40
40
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 20
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 140 = 20