โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 105 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 105 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 105 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 105 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 105 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 105 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 105 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 105 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 100, 105 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 105 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 105 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)100
105
2021
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 105 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 105 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 105 ด้วยจำนวนน้อย 100
        1
100
)105
100
5
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 100
     20
5
)100
100
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 100, 105 = 5