โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 190 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 190 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 190 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 190 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 190 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 190 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 190 คือ
12510193895190

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 190 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 190 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 10, 190 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 190 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 190 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)10
190
5
)5
95
119
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 190 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 190 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 190 ด้วยจำนวนน้อย 10
       19
10
)190
190
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 190 = 10
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ