เทพควิช-lnwquiz

โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ

ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

🔍 ค้นหาห.ร.ม.

1 ใส่ตัวเลขที่ต้องการหา ห.ร.ม อย่างน้อย 2 ตัว เช่น 2, 4

2 กดปุ่ม "ค้นหาห.ร.ม"

3 โปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์ดังตัวอย่างด้านล่างค่ะ


ตัวอย่างหน้าตาผลลัพธ์ที่ได้จาการคำนวณ
ห.ร.ม.ของ 2, 4 คือะไร ?
มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4 กันดีกว่า

1.วิธีหาห.ร.ม.โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
1 2

ตัวประกอบของ 4 คือ
1 2 4

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 2, 4 ตัวทีซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม.ด้วยวิธีหารสั้น

2
) 2
4
1 2
ห.ร.ม. คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม.โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 4 ด้วยจำนวนน้อย 2
    2
2
) 4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4 = 2