โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 99, 243 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 99, 243 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 99, 243 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 99, 243 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 99, 243 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 243 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 99 คือ
139113399

ตัวประกอบของ 243 คือ
1392781243

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 99, 243 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 99, 243 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 99, 243 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 99, 243 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 243 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)99
243
3
)33
81
1127
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 99, 243 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 99, 243 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 243 ด้วยจำนวนน้อย 99
        2
99
)243
198
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 99
     2
45
)99
90
9
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 45
     5
9
)45
45
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 99, 243 = 9
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ