โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 82, 264 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 264 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 82, 264 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 82, 264 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 82, 264 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 264 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 82 คือ
124182

ตัวประกอบของ 264 คือ
1234681112222433446688132264

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 82, 264 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 82, 264 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 82, 264 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 82, 264 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 264 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)82
264
41132
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 82, 264 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 82, 264 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 264 ด้วยจำนวนน้อย 82
        3
82
)264
246
18
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 82
     4
18
)82
72
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 18
     1
10
)18
10
8
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 10
     1
8
)10
8
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 8
    4
2
)8
8
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 82, 264 = 2
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ