โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 80, 164 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 164 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 80, 164 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 80, 164 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 80, 164 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 164 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 80 คือ
124581016204080

ตัวประกอบของ 164 คือ
1244182164

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 80, 164 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 80, 164 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 80, 164 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 80, 164 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 164 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)80
164
2
)40
82
2041
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 80, 164 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 80, 164 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 164 ด้วยจำนวนน้อย 80
        2
80
)164
160
4
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 80
    20
4
)80
80
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 80, 164 = 4