โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 76, 114 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 114 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 76, 114 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 76, 114 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 76, 114 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 114 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 76 คือ
124193876

ตัวประกอบของ 114 คือ
1236193857114

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 76, 114 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 76, 114 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 76, 114 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 19
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 76, 114 = 2 x 19 = 38

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 114 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)76
114
19
)38
57
23
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 76, 114 คือ = 2 x 19 = 38

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 76, 114 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 114 ด้วยจำนวนน้อย 76
        1
76
)114
76
38
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 38 ไปหาร 76
     2
38
)76
76
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 38
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 76, 114 = 38