โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 75, 150 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 150 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 75, 150 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 75, 150 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 75, 150 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 150 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 75 คือ
135152575

ตัวประกอบของ 150 คือ
12356101525305075150

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 75, 150 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 75, 150 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 75, 150 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 5, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 150 = 3 x 5 x 5 = 75

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 150 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)75
150
5
)25
50
5
)5
10
12
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 150 คือ = 3 x 5 x 5 = 75

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 75, 150 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 150 ด้วยจำนวนน้อย 75
        2
75
)150
150
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 75
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 75, 150 = 75