โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 64, 144 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 144 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 64, 144 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 64, 144 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 64, 144 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 144 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 64 คือ
1248163264

ตัวประกอบของ 144 คือ
123468912161824364872144

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 64, 144 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 144 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 64, 144 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 64, 144 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 144 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)64
144
2
)32
72
2
)16
36
2
)8
18
49
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 64, 144 คือ = 2 x 2 x 2 x 2 = 16

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 144 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 144 ด้วยจำนวนน้อย 64
        2
64
)144
128
16
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 64
     4
16
)64
64
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 16
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 64, 144 = 16