โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 64, 136 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 136 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 64, 136 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 64, 136 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 64, 136 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 136 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 64 คือ
1248163264

ตัวประกอบของ 136 คือ
1248173468136

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 64, 136 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 64, 136 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 64, 136 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 64, 136 = 2 x 2 x 2 = 8

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 136 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)64
136
2
)32
68
2
)16
34
817
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 64, 136 คือ = 2 x 2 x 2 = 8

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 64, 136 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 136 ด้วยจำนวนน้อย 64
        2
64
)136
128
8
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 8 ไปหาร 64
     8
8
)64
64
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 8
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 64, 136 = 8