โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 63, 171 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 63, 171 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 63, 171 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 63, 171 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 63, 171 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 63, 171 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 63 คือ
13792163

ตัวประกอบของ 171 คือ
1391957171

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 63, 171 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 63, 171 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 63, 171 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 63, 171 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 63, 171 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)63
171
3
)21
57
719
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 63, 171 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 63, 171 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 171 ด้วยจำนวนน้อย 63
        2
63
)171
126
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 63
     1
45
)63
45
18
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 45
     2
18
)45
36
9
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 18
     2
9
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 63, 171 = 9