โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 246 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 246 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 246 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 246 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 246 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 246 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 246 คือ
12364182123246

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 50, 246 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 246 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 246 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
50 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
246 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x41  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 50, 246 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 246 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 246 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)50
246
25123
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 246 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 246 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 246 ด้วยจำนวนน้อย 50
        4
50
)246
200
46
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 46 ไปหาร 50
     1
46
)50
46
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 46
    11
4
)46
44
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 246 = 2