โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 245 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 245 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 245 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 245 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 245 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 245 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 245 คือ
1573549245

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 50, 245 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 245 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 50, 245 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 50, 245 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 245 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)50
245
1049
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 50, 245 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 245 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 245 ด้วยจำนวนน้อย 50
        4
50
)245
200
45
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 45 ไปหาร 50
     1
45
)50
45
5
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 45
     9
5
)45
45
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 50, 245 = 5