โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 125 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 125 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 125 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 125 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 125 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 125 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 125 คือ
1525125

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 50, 125 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 125 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 50, 125 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5, 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 50, 125 = 5 x 5 = 25

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 125 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)50
125
5
)10
25
25
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 50, 125 คือ = 5 x 5 = 25

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 125 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 125 ด้วยจำนวนน้อย 50
        2
50
)125
100
25
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 25 ไปหาร 50
     2
25
)50
50
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 25
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 50, 125 = 25
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ