โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 50, 102 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 102 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 50, 102 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 50, 102 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 50, 102 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 102 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 50 คือ
125102550

ตัวประกอบของ 102 คือ
1236173451102

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 50, 102 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 102 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 50, 102 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
50 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
102 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x17  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 50, 102 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 102 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 102 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)50
102
2551
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 102 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 50, 102 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 102 ด้วยจำนวนน้อย 50
        2
50
)102
100
2
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 50
    25
2
)50
50
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 50, 102 = 2