โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 47, 235 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 47, 235 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 47, 235 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 47, 235 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 47, 235 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 47, 235 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 47 คือ
147

ตัวประกอบของ 235 คือ
1547235

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 47, 235 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 47, 235 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 47, 235 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 47
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 47, 235 = 47

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 47, 235 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

47
)47
235
15
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 47, 235 คือ = 47

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 47, 235 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 235 ด้วยจำนวนน้อย 47
        5
47
)235
235
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 47
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 47, 235 = 47