โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 46, 190 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 46, 190 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 46, 190 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 46, 190 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 46, 190 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 46, 190 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 46 คือ
122346

ตัวประกอบของ 190 คือ
12510193895190

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 46, 190 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 46, 190 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 46, 190 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 46, 190 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 46, 190 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)46
190
2395
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 46, 190 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 46, 190 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 190 ด้วยจำนวนน้อย 46
        4
46
)190
184
6
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 46
     7
6
)46
42
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 6
    1
4
)6
4
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 46, 190 = 2