โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 45, 215 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 215 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 45, 215 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 45, 215 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 45, 215 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 215 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 45 คือ
13591545

ตัวประกอบของ 215 คือ
1543215

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 45, 215 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 45, 215 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 45, 215 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 45, 215 = 5

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 215 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

5
)45
215
943
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 45, 215 คือ = 5

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 45, 215 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 215 ด้วยจำนวนน้อย 45
        4
45
)215
180
35
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 35 ไปหาร 45
     1
35
)45
35
10
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 35
     3
10
)35
30
5
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 5 ไปหาร 10
     2
5
)10
10
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 5
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 45, 215 = 5
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ