โปรแกรมหาห.ร.ม.
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการหาห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 42, 171 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 171 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 42, 171 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 42, 171 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 42, 171 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 171 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 171 คือ
1391957171

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 42, 171 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 171 คือ 3

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 42, 171 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
42 แยกตัวประกอบได้ = 2x3x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
171 แยกตัวประกอบได้ = 3x3x19  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 42, 171 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 171 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 171 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)42
171
1457
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 171 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 42, 171 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 171 ด้วยจำนวนน้อย 42
        4
42
)171
168
3
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 42
    14
3
)42
42
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ตอบ ห.ร.ม.ของ 42, 171 = 3