โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 4, 68 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 68 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 4, 68 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 4, 68 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 4, 68 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 68 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 68 คือ
124173468

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 4, 68 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 4, 68 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 4, 68 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2, 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 4, 68 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 68 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)4
68
2
)2
34
117
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 4, 68 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 4, 68 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 68 ด้วยจำนวนน้อย 4
      17
4
)68
68
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 4, 68 = 4