โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 375, 748, 932 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 375, 748, 932 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 375, 748, 932 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 375, 748, 932 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 375, 748, 932 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 375, 748, 932 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 375 คือ
135152575125375

ตัวประกอบของ 748 คือ
124111722344468187374748

ตัวประกอบของ 932 คือ
124233466932

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 375, 748, 932 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 375, 748, 932 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 375, 748, 932 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 375, 748, 932 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ