โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 27, 225 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 27, 225 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 27, 225 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 27, 225 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 27, 225 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 27, 225 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 27 คือ
13927

ตัวประกอบของ 225 คือ
135915254575225

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 27, 225 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 27, 225 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 27, 225 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 27, 225 = 3 x 3 = 9

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 27, 225 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)27
225
3
)9
75
325
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 27, 225 คือ = 3 x 3 = 9

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 27, 225 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 225 ด้วยจำนวนน้อย 27
        8
27
)225
216
9
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 9 ไปหาร 27
     3
9
)27
27
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 9
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 27, 225 = 9