โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 2 คือ
12

ตัวประกอบของ 4 คือ
124

ตัวประกอบของ 18 คือ
1236918

ตัวประกอบของ 24 คือ
1234681224

ตัวประกอบของ 36 คือ
123469121836

ตัวประกอบของ 28 คือ
12471428

ตัวประกอบของ 35 คือ
15735

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 42 คือ
12367142142

ตัวประกอบของ 48 คือ
12346812162448

ตัวประกอบของ 240 คือ
12345681012151620243040486080120240

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ -
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 2, 4, 18, 24, 36, 28, 35, 105, 42, 48, 240 = 😭ไม่สามารถหาห.ร.มด้วยวิธีแยกตัวประกอบได้น่ะจ๊ะ