โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 14, 147 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 147 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 14, 147 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 14, 147 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 14, 147 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 147 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 14 คือ
12714

ตัวประกอบของ 147 คือ
1372149147

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 14, 147 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 14, 147 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 14, 147 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 14, 147 = 7

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 147 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

7
)14
147
221
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 14, 147 คือ = 7

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 14, 147 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 147 ด้วยจำนวนน้อย 14
       10
14
)147
140
7
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 7 ไปหาร 14
     2
7
)14
14
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 14, 147 = 7