โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 114, 177 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 114, 177 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 114, 177 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 114, 177 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 114, 177 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 114, 177 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 114 คือ
1236193857114

ตัวประกอบของ 177 คือ
1359177

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 114, 177 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 114, 177 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 114, 177 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 114, 177 = 3

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 114, 177 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)114
177
3859
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 114, 177 คือ = 3

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 114, 177 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 177 ด้วยจำนวนน้อย 114
        1
114
)177
114
63
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 63 ไปหาร 114
      1
63
)114
63
51
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 51 ไปหาร 63
     1
51
)63
51
12
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 12 ไปหาร 51
     4
12
)51
48
3
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 3 ไปหาร 12
     4
3
)12
12
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 3
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 114, 177 = 3
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ