โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 110, 140 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 140 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 110, 140 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 110, 140 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 110, 140 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 140 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 110 คือ
12510112255110

ตัวประกอบของ 140 คือ
12457101420283570140

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 110, 140 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 140 คือ 10

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 110, 140 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
110 แยกตัวประกอบได้ = 2x5x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
140 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x7  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 110, 140 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 5
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 140 = 2 x 5 = 10

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 140 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)110
140
5
)55
70
1114
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 140 คือ = 2 x 5 = 10

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 110, 140 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 140 ด้วยจำนวนน้อย 110
        1
110
)140
110
30
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 30 ไปหาร 110
      3
30
)110
90
20
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 20 ไปหาร 30
     1
20
)30
20
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 20
     2
10
)20
20
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 10
ตอบ ห.ร.ม.ของ 110, 140 = 10