โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 105, 126 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 126 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 105, 126 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 105, 126 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 105, 126 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 126 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 105 คือ
1357152135105

ตัวประกอบของ 126 คือ
1236791418214263126

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 105, 126 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 105, 126 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 105, 126 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 3, 7
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 126 = 3 x 7 = 21

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 126 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

3
)105
126
7
)35
42
56
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 126 คือ = 3 x 7 = 21

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 105, 126 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 126 ด้วยจำนวนน้อย 105
        1
105
)126
105
21
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 21 ไปหาร 105
      5
21
)105
105
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 21
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 105, 126 = 21