โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 268 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 268 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 268 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 268 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 268 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 268 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 268 คือ
12467134268

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 268 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 268 คือ 4

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 268 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
268 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x67  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 268 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2, 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 268 = 2 x 2 = 4

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 268 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
268
2
)50
134
2567
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 268 คือ = 2 x 2 = 4

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 268 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 268 ด้วยจำนวนน้อย 100
        2
100
)268
200
68
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 68 ไปหาร 100
      1
68
)100
68
32
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 32 ไปหาร 68
     2
32
)68
64
4
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 32
     8
4
)32
32
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 4
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 268 = 4
ห.ร.ม.ของจำนวนนับอื่นๆที่น่าสนใจ