โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 100, 242 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 242 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 100, 242 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 100, 242 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 100, 242 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 242 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 100 คือ
124510202550100

ตัวประกอบของ 242 คือ
121122121242

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 100, 242 มา 1 ตัว
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 242 คือ 2

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 100, 242 โดยการแยกตัวประกอบ

มีวิธีการดังนี้
มาเริ่มทำกันเลย
100 แยกตัวประกอบได้ = 2x2x5x5  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
242 แยกตัวประกอบได้ = 2x11x11  ดูวิธีแยกตัวประกอบ
เลือกตัวประกอบร่วมของ 100, 242 ตัวที่ซ้ำกันออกมา คือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 242 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 242 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
3.1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
3.2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3.3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)100
242
50121
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 242 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 100, 242 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 242 ด้วยจำนวนน้อย 100
        2
100
)242
200
42
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 42 ไปหาร 100
      2
42
)100
84
16
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 16 ไปหาร 42
     2
16
)42
32
10
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 10 ไปหาร 16
     1
10
)16
10
6
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 10
     1
6
)10
6
4
ขั้นที่ 6 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 6
    1
4
)6
4
2
ขั้นที่ 7 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ตอบ ห.ร.ม.ของ 100, 242 = 2