โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 154 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 154 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 154 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 154 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 154 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 154 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 154 คือ
12711142277154

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 154 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 154 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 10, 154 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 154 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 154 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)10
154
577
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 154 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 154 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 154 ด้วยจำนวนน้อย 10
       15
10
)154
150
4
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 10
     2
4
)10
8
2
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 154 = 2