โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 10, 106 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 106 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 10, 106 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 10, 106 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 10, 106 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 106 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 10 คือ
12510

ตัวประกอบของ 106 คือ
1253106

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 10, 106 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 10, 106 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 10, 106 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 106 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 106 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)10
106
553
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 106 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 10, 106 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 106 ด้วยจำนวนน้อย 10
       10
10
)106
100
6
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 6 ไปหาร 10
     1
6
)10
6
4
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 4 ไปหาร 6
    1
4
)6
4
2
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 4
    2
2
)4
4
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 10, 106 = 2