โปรแกรมหาห.ร.ม.ของจำนวนนับ
ใส่ตัวเลขที่ต้องการหาห.ร.ม โปรแกรมจะแสดงคำตอบและวิธีการห.ร.ม.ให้อัตโนมัติ

   ล้างข้อมูล   
🔍 ค้นหาห.ร.ม.

ห.ร.ม.ของ 94, 244 คือะไร ?

มาดูคำตอบและวิธีหาห.ร.ม.ของ 94, 244 กันดีกว่า

เทพควิช-lnwquiz
ตัวหารร่วมมาก หรือ ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไป
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 94, 244 หมายถึง ตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของ 94, 244 หรือจะพูดภาษาบ้านๆก็คือจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 94, 244 ลงตัวนั้นเอง
ซึ่งการหาห.ร.ม.สามารถหาได้หลายวิธีดังนี้

1.วิธีหาห.ร.ม. ของ 94, 244 โดยการหาตัวประกอบ

ตัวประกอบของ 94 คือ
124794

ตัวประกอบของ 244 คือ
12461122244

เลือกตัวประกอบที่มีค่ามากที่สุดที่ซ้ำกันใน 94, 244 มา 1 ตัว

2.วิธีหาห.ร.ม.ของ 94, 244 โดยการแยกตัวประกอบ

เลือกตัวประกอบของ 94, 244 ตัวที่ซ้ำกันเอามาจำนวนล่ะ 1 ตัว คือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 94, 244 = 2

3.วิธีหาห.ร.ม. ของ 94, 244 ด้วยวิธีหารสั้น

มีหลักการดังนี้
1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา ห.ร.ม. มาเขียนเรียงกัน
2) หาจำนวนเฉพาะที่หารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัวมาหารไปเรื่อยๆ จนกว่าจะไม่สามารถหารได้
3) นำตัวหารทุกตัวที่ใช้มาคูณกันก็จะได้เป็นค่าของ ห.ร.ม.

2
)94
244
47122
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 94, 244 คือ = 2

4.วิธีหาห.ร.ม. ของ 94, 244 โดยขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด

ขั้นที่ 1 หารจำนวนมาก 244 ด้วยจำนวนน้อย 94
        2
94
)244
188
56
ขั้นที่ 2 เอาเศษที่ได้คือ 56 ไปหาร 94
     1
56
)94
56
38
ขั้นที่ 3 เอาเศษที่ได้คือ 38 ไปหาร 56
     1
38
)56
38
18
ขั้นที่ 4 เอาเศษที่ได้คือ 18 ไปหาร 38
     2
18
)38
36
2
ขั้นที่ 5 เอาเศษที่ได้คือ 2 ไปหาร 18
     9
2
)18
18
0
จากการหารข้างต้นตัวหารตัวสุดท้ายคือ 2
ดังนั้นห.ร.ม.ของ 94, 244 = 2